0345222207

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Nghề thêu Tranh thêu tay truyền thống Việt Nam đã xuất hiện và tồn tại từ rất lâu và còn lưu truyền cho đến ngày nay. Ở nước ta thì nghề thêu tranh truyền thống có ở nhiều địa phương khác nhau trên cả nước.

Tuy nhiên chất lượng và độ sắc sảo của từng bức tranh do nghệ nhân thêu của từng vùng khác nhau thêu ra cũng có sự khác biệt lớn. Ngay cả những địa phương nổi tiếng nghề thêu tranh đẹp thì cũng có những đơn vị sản xuất tay nghề và chất lượng không cao. Có thể nói rằng tranh thêu được thêu nhiều nơi nhưng để tìm một nơi thêu đẹp sắc xảo thì cũng phải chọn lựa nhiều.